Het is bijna Sinterklaas. Op pakjesavond worden er heel wat cadeaus uitgepakt door kinderen in heel Nederland. Wij vieren het niet alleen met onze gezinnen, maar we zien Sint Nicolaas ook als een soort jeugdconsulent. Lees in dit blog waarom.

We weten niet zeker of Sint Nicolaas überhaupt heeft bestaan, maar er is een goede kans. Hij zou model hebben gestaan voor de Nederlandse Sinterklaas en werd ongeveer 270 na Christus geboren in de Griekse provincie Lycie, wat tegenwoordig Turkije is. Hij werd bisschop van Myra en zou zijn overleden op 6 december 340.

Over zijn daden als bisschop gingen al snel veel verhalen rond die pas eeuwen later werden opgeschreven. In het bekendste verhaal werden aan drie meisjes van de prostitutie anoniem beurzen gegeven. Zo konden ze toch een eerzaam huwelijk sluiten. Op basis van dit verhaal wordt Sint Nicolaas ook wel gezien als beschermheilige voor jongeren die een goed huwelijk zoeken.

In een andere legende redde Sinterklaas drie ingezouten en geslachte kinderen. Hij wekte hen weer tot leven. Daarmee werd hij de heilige van de scholieren.

Via Griekse en Russische kerken bereikte de verhalen van Sint Nicolaas ook Nederland en al vanaf 1200 was zijn verering algemeen onder scholieren en huwbare jongeren. Als onderdeel van zijn verering werd zijn sterfdag, 6 december, gevierd. Vaak werd toen een sterfdag gevierd vanaf de avond er voorafgaand. Zo werd 5 december sinterklaasavond.

In de zestiende eeuw werd Sint Nicolaas uit veel kerken verbannen in Nederland vanwege de scheuring in de kerk ten tijde van de reformatie. Echter bleef het Sinterklaas feest bestaan. Het werd in huiselijke kringen gevierd. Kinderen werden getrakteerd, ze kregen cadeautjes en er werd met snoep gestrooid. Tegenwoordig vieren we Sinterklaas nog steeds min of meer op die manier.

Sinterklaas een jeugdconsulent?
Net als jeugdconsulenten in Nederland, probeerde Sinterklaas er volgens de legendes voor te zorgen dat kinderen een betere toekomst kregen. Jeugdconsulenten doen dagelijks hun best om gezinnen en kinderen te helpen ten goede van het kind. Je zou dus kunnen zeggen dat Sint Nicolaas een hele vroege vorm was van een jeugdconsulent en weldoener.

Echter lossen jeugdconsulenten problemen wel op een andere manier: integraal en realistisch. Jeugdconsulenten hebben geen buitengewone krachten waarmee ze kinderen weer tot leven kunnen wekken, maar wel hebben jeugdconsulenten een gave om jeugd en gezinnen de juiste tools te geven om te werken naar een betere toekomst.

Wil je meer weten over het beroep van jeugdconsulent? Ga dan naar dit artikel over Anne Rommers.