Organisaties kunnen op dit moment een gratis Verklaring omtrent Gedrag (VOG) aanvragen voor hun vrijwilligers, als de organisatie voor 70% of meer bestaat uit vrijwilligers. Deze regel komt per 1 november 2018 te vervallen. Vanaf dat moment kunnen alle vrijwilligers, die werken met mensen in een afhankelijkheidsrelatie, een gratis VOG aanvragen. Lees hier de volledige informatie.