fbpx

Afgelopen vrijdag vond in het Groningse Tolbert het Werkgelukfestival plaats van Sociaal Domein Online. Vanuit de WWZ Academie hebben wij daaraan meegewerkt met ons maatschappelijk initiatief Nieuwe Bezems. De beweging van Nieuwe Bezems heeft nu voor de derde keer de Gouden Bezems uitgereikt aan mooie initiatieven die het verschil maken in het sociale domein. Sandra Jacobs, de Wmo Adviseur, was vorig jaar genomineerd voor de Gouden Bezems en heeft dit jaar als jurylid beide Gouden Bezems uitgereikt.

Winnaar categorie Personen/Organisaties
In de categorie Personen en Organisaties heeft Piet Broenland de Gouden Bezem gewonnen. Piet zet zich al jaren in voor een effectievere ondersteuning van verslaafden, draaideurcriminelen en mensen met zware psychische problematiek. Hij ziet scherp waar die ondersteuning beter kan en spreekt uit ervaring over hoe het wél werkt. Sinds 15 jaar werkt hij als behandelaar in het veld én ondertussen timmert hij vanuit zijn bedrijf Ikigai Counseling aan de weg om de verandering te bewerkstelligen die nodig is om een echt inclusieve maatschappij te organiseren. Zijn motto is dat niemand achterblijft. Piet schakelt tussen diverse lagen van het veld en is zelfs al een aantal keer in Londen geweest om een daar succesvolle methode beter te leren kennen. Zijn plan is om die methode hier in Nederland te introduceren. Op de foto zie je hoe jurylid Sandra Jacobs de Gouden Bezem uitreikt aan Piet Broenland. Erachter staan de andere finalisten Fatos Ipek van Oudere Migranten aan Zet en Suzanne de Ruig van JIMwerkt.

Categorie Projecten/Activiteiten
De stichting Everyday People heeft de Gouden Bezem gewonnen in deze categorie. De stichting staat voor alledaagse mensen met ongewone problemen. De founder is Asha Lachman, een bijzonder en prachtig mens! Asha doet alles ‘om niet’, uit puur idealisme, wil nooit enige eer en opereert het liefst achter de schermen. Asha verovert harten omdat alles wat zij doet, doet uit pure liefde voor de medemens. Op de foto zie je in het midden Asha, geflankeerd door Inge van Drongelen van Carend en Caroline Struik van Beyond Bars Institute.