fbpx

Voorlopig wordt het wetsvoorstel over resultaat gericht beschikken niet ingediend bij de tweede kamer. Er is onvoldoende politieke steun. De reden is dat partijen het niet eens zijn over hoe aan cliënten rechtszekerheid kan worden geboden. En daarnaast spelen de uitspraken over resultaatgericht indiceren van de CRvB een rol.

Geschat is dat ongeveer 30% van de gemeenten nog gebruik maakt van resultaatgericht beschikken. Dit beleid moet worden aangepast aan de uitspraken van de CRvB. De VNG bekijkt samen met VWS en gemeenten of de voordelen van resultaatgericht werken behouden kunnen blijven. Voor de zomer moet hierover duidelijkheid komen.

VWS en de VNG spraken tijdens het overleg verder over:

  • Het toezicht op kwaliteit
    De taak voor gemeenten om toezicht te houden op besteding van gelden uit de Wmo moet in de wet verduidelijkt en verscherpt worden. Verder moet de onafhankelijkheid van de toezichthouder beter in de wet worden geregeld.
  • De GGZ-instroom in de Wlz
    Het Rijk maakt zich zorgen om de hoge instroom in de Wlz van GGZ-cliënten. Dit veroorzaakt tekorten. Partijen gaan kijken naar alternatieven om de instroom te beperken. De VNG heeft benadrukt financiële maatregelen in het gemeentefonds onacceptabel te vinden.
  • Het actieplan dakloosheid ‘Eerst een thuis’
    Als onderdeel van het plan komt er een dashboard waarin regioplannen worden opgenomen. De VNG heeft benadrukt dat gemeenten rond de zomer duidelijkheid moeten hebben over de structurele middelen waarop zij vanaf 2024 kunnen rekenen.

Lees hier verder.

Wil je hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein.