fbpx

Als je werkt in het sociaal domein, of je nu consulent ben of hulpverlener, je hebt in veel gevallen te maken met botsende belangen:

 • Bij een vechtscheiding heb je te maken met de belangen van alle gezinsleden: Vader en moeder hebben tegengestelde belangen en je hebt ook te maken met de belangen van de kinderen
 • Mantelzorgers kunnen andere belangen hebben dan degene voor wie zij zorgen. Zo wil bijvoorbeeld hun vader of moeder dat hun dochter de huishouding doet, maar is dochter overbelast en wil daarom huishoudelijke hulp aanvragen bij de gemeente.
 • In geval van detentie zijn er verschillende belangen van de gedetineerde en van hun familie

Jij als consulent of hulpverlener kunt geen partij kiezen, je ondersteunt alle familieleden en zoekt voor iedereen de beste oplossing. Je moet dus meerzijdig partijdig zijn. Hoe doe je dat?

Het is belangrijk dat je:

 • Luistert naar de vraag, maar ook luistert naar wat de vraag bij jou oproept. Is het echt de vraag van de ander? Of zit er een oordeel in van jezelf?
 • Je uitnodigt tot het maken van contact en laten weten dat je de ander ziet en hoort.
 • Laagdrempelig beschikbaar bent.
 • Je betrouwbaar bent: doe wat je zegt en zeg wat je doet. Mensen luisteren niet alleen, maar kijken wat je doet.
 • Transparant bent in verwachtingen, rollen en bewust van afhankelijkheid.

Meerzijdige partijdigheid is een basishouding van de professional, waarbij de belangen van alle betrokkenen worden gezien. Zonder iemand uit te sluiten en oog te hebben voor de meest kwetsbaren:

 • Je hebt aandacht voor verschillende perspectieven.
 • Er is geen schuldige/ dader/ verlies
 • Ga uit van win – win
 • Je wijst persoon niet af: je wijst situatie af
 • Je moedigt aan tot dialoog

Samenwerken in het sociaal domein is een belangrijke kerntaak van de sociale en jeugdprofessional. Het gaat om: Samenwerken met de inwoner, jeugdigen, gezinnen, ouders, ouders in scheiding, instanties, scholen, familieleden en netwerk, andere afdelingen en organisaties. Dit vraagt een flink aantal vaardigheden.

9 Februari Kenniswebinar Meerzijdige Partijdigheid en Botsende Belangen

Over dit onderwerp geeft de altijd vrolijke en zeer deskundige pedagoog Summer Koster van Sociaal Domein Online op donderdagavond 9 februari het kenniswebinar Meerzijdige Partijdigheid en Botsende Belangen.

Tijdens het kenniswebinar gaan we dieper in op het begrip meerzijdige partijdigheid en een meerstemmige houding, wat is het en hoe pas je dat toe? Ook geven we aandacht aan de basisprincipes van gelijkwaardigheid; de win-win houding oftewel “ik ben oké, jij bent oké”

Je kent daarna de 4 ego toestanden van de transactionele analyse en weet die toe te passen in vraagstukken en casuïstiek. We zoomen in op de stadia van gedragsverandering en welke vaardigheden dit per stadia van de professional vraagt. Daarnaast bespreken we een aantal bekende reacties van weerstand op botsende belangen en gaan we op zoek naar de wens tot verandering (welke behoefte is er? Het belooft weer een inspirerend en interactief kenniswebinar te worden!