fbpx

In de afgelopen jaren is de aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling sterk toegenomen. Het besef is gegroeid dat geweld in huiselijke kring een maatschappelijk vraagstuk is dat alleen opgelost kan worden als signalen onderkend worden én als adequate hulpverlening volgt. Professionals die vanwege hun werk geconfronteerd worden met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling vervullen hierbij een sleutelrol.

Vanaf 1 januari 2019 is de verbeterde meldcode ingevoerd. In de Meldcode zoals deze was konden professionals de keuze maken om ofwel zelf hulp te organiseren, of om melding te maken bij Veilig Thuis. Ernstig misbruik hoeft daardoor in de huidige Meldcode niet samen te gaan met melding. De informatiepositie van Veilig Thuis is daardoor beperkt. Het combineren van signalen van professionals uit verschillende sectoren, of over een langere periode in de tijd, was daardoor niet geborgd.

In de nieuwe meldcode wordt ieder vermoeden van acute of structurele onveiligheid gemeld ook al kan de hulpverlener zelf goede hulp bieden.

Op bijgaande site en in bijgaand filmpje vind je meer informatie over de verbeterde Meldcode

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/10/03/aanscherping-en-verbetering-meldcode-en-werkwijze-veilig-thuis