fbpx

Vrijwel alle Nederlandse gemeenten komen geld tekort op jeugdhulp, vaak komen zij de helft van het benodigde bedrag tekort. Preventie is in de praktijk moeilijk. Vaak kloppen ouders bij een jeugdteam aan als het al te laat is en er veel gerepareerd moet worden. In 2017 is een record aantal kinderen in een gesloten jeugdzorginstelling geplaatst, een groei van 8% ten opzichte van 2016. Dat terwijl gemeenten met de nieuwe Jeugdwet juist zouden moeten inzetten op preventie om zware hulp te voorkomen. Duidelijk is dat het roer om moet om te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen thuis hulp kunnen krijgen. Om dit mogelijk te maken stimuleert het ministerie van VWS de jeugdzorgregio’s met een transformatiebudget, om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan met preventie voordat zware hulp wordt ingezet. Daarvoor zijn een sneller inzet van jeugdhulp en een andere manier van denken en handelen noodzakelijk. Ik hoop echt voor ouders en kinderen dat het nu gaat lukken!