Privacy rechten zijn ingewikkeld. Zeker wanneer het gaat om privacy binnen de Jeugdwet, waar vaak zowel ouders als kinderen privacy rechten kunnen uitoefenen. Als het gaat om 16-plussers kunnen professionals voor een ingewikkelde afweging staan, waarbij een standaardantwoord lastig te geven is.

Dat professionals binnen het jeugdstelsel worstelen met vragen over privacy blijkt ook uit een recente uitspraak van de rechtbank Limburg.

Wat speelde in die zaak en is de uitspraak van de rechtbank goed te volgen?

Op de website van Schulinck bespreek mr Mark Bruin deze uitspraak.

Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein.