Kinderbeschermingsmaatregelen dragen bij aan het welzijn van kinderen en de opvoedvaardigheden van ouders. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In het onderzoek zijn 480 gezinnen met een kinderbeschermingsmaatregel anderhalf jaar gevolgd, vanaf het begin van de maatregel. 263 van die gezinnen zijn vergeleken met 263 gezinnen met vergelijkbare problemen die wel bij Veilig Thuis gemeld waren, maar waar geen kinderbeschermingsmaatregel was opgelegd.

De gezinnen waren vergelijkbaar wat betreft factoren als armoede en migratieachtergrond en de mate van kindermishandeling en huiselijk geweld in het gezin. Wel waren de problemen van de gezinnen met een kinderbeschermingsmaatregel ernstiger. Ouders en kinderen hadden bijvoorbeeld meer traumaklachten, het probleemgedrag van de kinderen was ernstiger en de ouders hadden meer opvoedstress.

Een kinderbeschermingsmaatregel is effectief, concluderen de onderzoekers. Het welzijn van ouders en kinderen verbetert. Ook de opvoedvaardigheden van de ouders nemen toe. De kindermishandeling in de gezinnen vermindert, maar houdt in de helft van de gezinnen niet helemaal op.

Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein.