fbpx

Jeugdigen en gezinnen met een langdurige zorgvraag kunnen ook in de Jeugdwet een langdurige beschikking krijgen. Dat schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis in een brief aan de wethouders Jeugd van alle gemeenten. Hij doet een dringend verzoek aan de wethouders om langdurige beschikkingen ook daadwerkelijk af te geven.

De staatssecretaris heeft namelijk besloten om de Wet langdurige zorg (Wlz) niet open te stellen voor jongeren met een complexe psychische aandoening. Voorwaarde voor openstelling was vooraf te weten hoe groot deze groep jongeren is en welke problemen zij hebben. Het is niet gelukt om dat vast te stellen. Wel is bekend dat deze jongeren een aandoening hebben die vaak levenslang en levensbreed is.

Daarom vraagt de staatssecretaris gemeenten om bij de aanvraag van hulp een beschikking te geven die past bij de situatie van de jeugdigen en hun gezin. Verder vraag hij om de beschikking aan te passen aan de levensloop van de jeugdige. En te kiezen voor langdurig beschikken als dat passend is. Vanuit het ministerie van VWS is ondersteuning voor gemeenten hierbij mogelijk.

Langdurig beschikken is belangrijk omdat een kortdurende beschikking veel onzekerheid geeft. Het regelmatig opnieuw moeten indienen van een aanvraag is zeer belastend. Zowel voor de jongere als voor hun gezin. Bovendien kosten opeenvolgende kortdurende beschikkingen gemeenten onnodig veel tijd en geld. Dit geldt voor beschikkingen die worden ingevuld met zorg in natura én voor beschikkingen die worden ingevuld met een persoonsgebonden budget (pgb).

Juridisch gezien is het gewoon mogelijk om langdurige beschikkingen af te geven én zicht te houden op de invulling van de zorg. Ook bij een langdurige beschikking kan de gemeente bekijken of de geboden hulp nog passend en voldoende is. De gemeente moet dit zorgvuldig en samen met de jeugdige, het gezin en de betrokken hulpverleners doen.

Lees hier het artikel langdurig beschikken in de Jeugd op www.pgb.nl