Mr. Tom Knijp, oprichter van Beroepsopleiding Advocaten LLM Legal, onderbouwd in zijn blog zijn standpunt dat ondersteuning vanuit de jeugdwet in veel meer situaties kan doorlopen tot 23 jaar.

Er bestaat binnen de overheid, en dan met name binnen de 344 gemeentes, de hardnekkige misvatting dat de Jeugdwet standaard tot 18 jaar zou gelden. Daarna zou er dan in bijzondere omstandigheden een verlenging van de Jeugdwet zou kunnen worden ingezet. In alle andere gevallen zou dan een andere wet, zoals bijvoorbeeld de Wmo, “voorliggend” zijn.

Tom geeft aan dat het uitgangspunt is dat Jeugdhulp geldt tot je 23ste. Hier zijn wel 2 uitzonderingen op.
Eén uitzondering is dat wel moet worden vastgesteld voordat iemand 18 is, dat er jeugdhulp nodig is. De andere uitzondering is dat de jeugdhulp verleend wordt in verband met een psychische stoornis of verstandelijke beperking, de zorg die voorheen viel onder de AWBZ