fbpx

Tot 1 juli 2018 was het zo dat pleeggezinnen maar tot het achttiende jaar van een jongere voor de pleegzorg werden gefinancierd. Na het achttiende jaar raakten veel jongeren tussen wal en schip. De Jeugdwet bepaalt dat gemeenten zorg moeten dragen voor de overgangsperiode in de jeugdhulp tussen de leeftijd 18 en 23 jaar. In de praktijk bleek dat lastig omdat het beleid onduidelijk was. Sinds 1 juli blijft pleegzorg bestaan tot de  leeftijd van 21 jaar. Het Nederlands Jeugd Instituut en de Nederlandse Vereniging van Pleeggezinnen hebben nu een handreiking geschreven hoe gemeenten de verlengde pleegzorg kunnen aanpakken. Enerzijds staan er wat open deuren in, zoals zorg op maat en het verlengen van bestaande trajecten. Anderzijds staan er ook nuttige tips in met wetenswaardigheden en aandachtspunten. Je kunt het factsheet lezen via deze link.