fbpx

Vanaf de start van de Jeugdwet speelt het woonplaatsbeginsel de gemeenten parten. Als woonplaats werd de gemeente aangehouden waar de jeugdige feitelijk woont. Als een jeugdige naar een instelling gaat in een andere gemeente, dan wordt de jeugdige daar ingeschreven. Dit betekent dat gemeenten waar grote instellingen staan enorm hoge kosten hebben aan jeugdhulp, zeker omdat uithuisplaatsingen al gauw € 80.000,- per jaar kosten.

Per 1 januari 2020 wordt dit veranderd. Als woonplaats zal dan worden aangehouden de gemeente waar de jeugdige vandaan komt. De kosten voor de gemeenten worden hiermee meer gelijkmatig verdeeld over heel Nederland. Lees hier de volledige informatie.