Podcast over uitspraken van Centrale Raad van Beroep

Podcast over uitspraken van Centrale Raad van Beroep

Uitspraak Centraal is een podcast van de Centrale Raad van Beroep. In iedere aflevering staat een in het oog springende uitspraak van de Raad centraal. Deze podcast wordt gemaakt om te vertellen over welke zaken de Centrale Raad beslissingen nemen en om inzicht te...
Resultaatgericht beschikken

Resultaatgericht beschikken

De Centrale Raad van Beroep (hierna: CRvB) heeft in 2016 en 2018 uitspraken gedaan over het resultaatgericht beschikken van huishoudelijke hulp op grond van respectievelijk de Wmo en de Wmo 2015. De CRvB oordeelde dat een wijze van verstrekken die ertoe leidt dat een...
Algemeen gebruikelijk en financiële draagkracht

Algemeen gebruikelijk en financiële draagkracht

De gemeente is niet verplicht een Wmo maatwerkvoorziening te verstrekken, als het probleem van de cliënt kan worden opgelost met een algemeen gebruikelijke voorziening. Sinds de uitspraak van de CRvB van 20 november 2019 is één van de criteria hiervoor of de...