Wmo voorziening toekennen met terugwerkende kracht

Wmo voorziening toekennen met terugwerkende kracht

Iemand is wegens lichamelijke beperkingen genoodzaakt om te verhuizen, maar meldt zich pas na deze verhuizing bij de gemeente voor een verhuiskostenvergoeding. Is de gemeente dan verplicht om met terugwerkende kracht een verhuiskostenvergoeding toe te kennen? Deze...
Algemeen gebruik

Algemeen gebruik

Op basis van de wet en eerdere jurisprudentie staat vast dat de gemeente niet verplicht is een Wmo-maatwerkvoorziening te verstrekken, als het probleem van de cliënt kan worden opgelost met een algemeen gebruikelijke voorziening. Op 20 november 2019 heeft de CRvB de...