fbpx

De gemeente is niet verplicht een Wmo maatwerkvoorziening te verstrekken, als het probleem van de cliënt kan worden opgelost met een algemeen gebruikelijke voorziening. Sinds de uitspraak van de CRvB van 20 november 2019 is één van de criteria hiervoor of de voorziening financieel gedragen kan worden met een minimuminkomen. Ongeacht het inkomen van de cliënt zelf. Sindsdien worstelen veel gemeenten ermee wanneer hier sprake van is. Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag blijkt dat het is toegestaan om voor voorzieningen, zoals een e-step, aan te sluiten bij de gemeentelijke draagkrachtcriteria die gelden voor de beoordeling van het recht op bijzondere bijstand.

Op de website van Schulinck is hierover een artikel geschreven door mr. Sacha Brakel & Inge Scherpenzeel.