Wmo voorzieningen bij een verhuizing

Wmo voorzieningen bij een verhuizing

Al een tijd lang wordt gesignaleerd dat het lastig is in de Wmo als mensen gaan verhuizen naar een andere gemeente. Iedere gemeente heeft zijn eigen beleid en voorzieningen en de overgang van de ene gemeente naar de andere kan daardoor ingewikkeld zijn. Voor het...
Reikwijdte Jeugdhulpplicht

Reikwijdte Jeugdhulpplicht

De Miljoenennota voor 2023 is net gepubliceerd. In de Memorie van Toelichting bij de vaststelling van de begrotingsstaten van VWS staat een opvallende zin, namelijk: ‘Om een onnodig beroep op jeugdzorg terug te dringen en de jeugdzorg financieel houdbaar te maken gaan...
Voorzienbaarheid en Wmo

Voorzienbaarheid en Wmo

De laatste maanden wordt weer vaker gesproken over voorzienbaarheid in het kader van de Wmo 2015. Wat is voorzienbaarheid eigenlijk? En waar staan de regels omtrent voorzienbaarheid? Het duidelijkst voorbeeld van voorzienbaarheid is als iemand met een beperking in een...
Onderwijs en Jeugdhulp dichter bij elkaar brengen

Onderwijs en Jeugdhulp dichter bij elkaar brengen

Jongeren met problemen komen vaak in aanraking met verschillende hulpinstanties. Dat kan vanuit het onderwijs zijn, of vanuit de jeugdhulp. De hulp vanuit deze organisaties heeft hetzelfde doel, maar bewandelt daarvoor vaak andere wegen. Dat kan beter, bijvoorbeeld...