fbpx

De Miljoenennota voor 2023 is net gepubliceerd. In de Memorie van Toelichting bij de vaststelling van de begrotingsstaten van VWS staat een opvallende zin, namelijk: ‘Om een onnodig beroep op jeugdzorg terug te dringen en de jeugdzorg financieel houdbaar te maken gaan we in de Jeugdwet de reikwijdte van de jeugdhulpplicht beperken.’

Waarom is dit opvallend? Enkele jaren geleden waren er al geluiden dat de druk bij veel gemeenten te hoog was door de toenemende vraag naar jeugdhulp. Toen al vroegen gemeenten om een nadere afbakening c.q. reikwijdte van de jeugdhulpplicht, vanwege de ontoereikende budgetten. Op verzoek van de VNG is onderzoek gedaan naar de reikwijdte van de jeugdhulpplicht. Uit het rapport ‘De kracht van wijd reiken’ van 24 maart 2020 volgt een duidelijke boodschap: Inperking van de reikwijdte van de jeugdhulpplicht is niet de beste oplossing voor de problematiek. De VNG onderschreef dit rapport. Een inperking zou zich niet verenigen met de geest van de Jeugdwet in de vorm van de decentrale inrichting. Juist doordat de Jeugdwet zoveel openheid biedt, geeft dit ruimte aan gemeenten en partners om de best passende integrale zorg dichtbij huis te bieden. Het is opvallend dat dit nu in de Miljoenennota (pagina 9 Memorie van Toelichting) wel als oplossing wordt gezien.

mr. Jamilla Rouchdi vindt dat het beter is om niet te tornen aan de reikwijdte van de jeugdhulpplicht. Lees hier haar opinie.

Call to action bij tip van de week: Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein.