fbpx

Al een tijd lang wordt gesignaleerd dat het lastig is in de Wmo als mensen gaan verhuizen naar een andere gemeente. Iedere gemeente heeft zijn eigen beleid en voorzieningen en de overgang van de ene gemeente naar de andere kan daardoor ingewikkeld zijn. Voor het meeverhuizen van hulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen is er een verhuisconvenant opgesteld. Dit convenant heeft als doel ervoor te zorgen dat de cliënt geen hinder ondervindt van een verhuizing en het de reeds ter beschikking gestelde hulpmiddel kan blijven gebruiken.

Het tweede kamerlid Hijink (SP)heeft recentelijk kamer vragen gesteld over Wmo voorzieningen bij een verhuizing omdat nog steeds knelpunten worden ervaren. Bijvoorbeeld nemen gemeenten vaak pas een vraag in behandeling vanaf het moment dat de inwoner in de gemeente is ingeschreven. Dat zorgt ervoor dat er veel vertraging is bij de opstart en dat mensen zonder hulp of hulpmiddelen komen te zitten. De staatsecretaris geeft aan dat het voor de gemeente echter best mogelijk is om de ondersteuningsbehoefte van een toekomstige inwoner te onderzoeken. Voorzieningen kunnen worden toegekend onder voorwaarde dat iemand zich binnen een bepaalde termijn inschrijft.

Lees meer over de vragen en antwoorden over Wmo voorzieningen bij een verhuizing.