fbpx

De laatste maanden wordt weer vaker gesproken over voorzienbaarheid in het kader van de Wmo 2015. Wat is voorzienbaarheid eigenlijk? En waar staan de regels omtrent voorzienbaarheid?

Het duidelijkst voorbeeld van voorzienbaarheid is als iemand met een beperking in een geschikte woning woont en wil verhuizen. Hij kan niet traplopen, woont gelijkvloers, maar gaat verhuizen naar een woning met een trap. Dan is het voorzienbaar dat die woning problemen gaat geven. Wanneer een aanvraag wordt ingediend bij de gemeente voor een traplift, is de kans groot dat die afgewezen wordt. De inwoner kende zijn probleem met traplopen en heeft desondanks een woning gekozen met een trap. Dat is een voorzienbaar probleem, hij verhuist van adequaat naar inadequaat. Daar bestaat al veel jurisprudentie over.

Gemeenten vinden soms ook dat je vooruit moet lopen op wat je kunt verwachten op basis van je leeftijd. Want: Ouderdom komt met gebreken. Dus dat weet je en daar moet je rekening mee houden. Als je bijvoorbeeld 75 jaar oud bent, moet je in feite met al je handelingen rekening houden met dat gegeven. Dus als je een eigen huis hebt, wordt het tijd het bad maar eens te verwijderen. Of als je één of meer trappen hebt, moet je op zoek naar een gelijkvloerse woning, want je weet: ouderdom komt met gebreken.

Maar kunnen gemeenten dat wel eisen?
De ene 75-jarige is de andere niet. Het kan dat iemand met 75 jaar (bijvoorbeeld door overgewicht) heup- en knieproblemen heeft. Dan wordt lopen en ook traplopen steeds moeilijker. Een nieuwe heup, of een nieuwe knie, is tegenwoordig geen ingewikkelde ingreep meer. Daarmee (mits hij ook zijn gewicht op peil brengt) kan iemand misschien nog wel 10 jaar gewoon traplopen. De andere 75-jarige is sportief, zwemt elke dag een uur en heeft geen moeite met een flink eind lopen. Lees de opinie van Wim Peters, jurist van Stimulansz hierover.

Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein. https://www.wmotraining.nl/opleidingen-algemeen/