Wet Forensische zorg

Wet Forensische zorg

Cliënten die in aanraking komen met politie en justitie, kunnen een psychiatrische of psychische stoornis hebben. Voor de veiligheid van de samenleving is het van belang dat zij een passende behandeling en noodzakelijke beveiliging ontvangen. Dat is vastgelegd in de...