fbpx

Ervaringsdeskundigheid wordt steeds vaker beroepsmatig ingezet binnen zorg en welzijn. Een mooie ontwikkeling. Maar het is niet altijd duidelijk wat er nodig is en wat ervaringsdeskundigen, andere professionals, beleidsmakers en bestuurders moeten doen om ervaringsdeskundigheid goed in te zetten. De nieuwe generieke module Ervaringsdeskundigheid van het Trimbos instituut geeft handvatten.

Professionele ervaringsdeskundigen hebben geleerd om hun ervaringskennis constructief in te zetten. Niet alleen om anderen te ondersteunen, maar ook om de zorg persoonsgericht en toegankelijk te maken. En om ervoor te zorgen dat mensen met ontwrichtende ervaringen gewoon mee kunnen doen in de samenleving.

De generieke module geeft handvatten aan iedereen die een rol speelt bij de inzet van ervaringsdeskundigheid in het domein van zorg en welzijn. Zoals ervaringsdeskundigen, andere professionals, beleidsmakers en bestuurders. Daarnaast biedt de module aanbevelingen voor de organisatie en facilitering van de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de eigen organisatie.

Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein.