Cliënten die in aanraking komen met politie en justitie, kunnen een psychiatrische of psychische stoornis hebben. Voor de veiligheid van de samenleving is het van belang dat zij een passende behandeling en noodzakelijke beveiliging ontvangen. Dat is vastgelegd in de Wet forensische zorg. Wat moeten sociaal werkers weten van deze wet? Zorg & Welzijn geeft antwoord op vijf veelgestelde vragen.

  1. Wat is de Kern van deze wet
  2. Wat is het doel van deze wet
  3. Welke vormen van forensische zorg zijn er?
  4. Hoe belandt een cliënt in de forensische zorg?
  5. Met welke andere wetten in het sociaal domein heeft de Wfz te maken?

Lees hier verder.

Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein.