Voorkom onvrijwillige zorg in de thuissituatie

Voorkom onvrijwillige zorg in de thuissituatie

Hoe wordt de Wet zorg en dwang (Wzd) toegepast in de thuissituatie? Een aantal organisaties ging daarmee aan de slag in een praktijktuin. Een van de conclusies? De Wzd helpt om onvrijwillige zorg te herkennen. Door een goede omgang met de cliënt en door in gesprek te...
De menselijke maat

De menselijke maat

Hoe voorkomen we dat kwetsbare wijken en hun bewoners verstrikt raken in een doolhof van bureaucratie en zo in een negatieve spiraal van o.m. werkloosheid, schulden, eenzaamheid komen? Hoe kunnen we het huidige systeem openbreken, leren van het verleden en in actie...