Hoe voorkomen we dat kwetsbare wijken en hun bewoners verstrikt raken in een doolhof van bureaucratie en zo in een negatieve spiraal van o.m. werkloosheid, schulden, eenzaamheid komen? Hoe kunnen we het huidige systeem openbreken, leren van het verleden en in actie komen via een langjarig en lerende wijkaanpak?

Op de drempel van 2021 verschijnen rapporten van drie onderzoekers die op zoek zijn gegaan naar ervaringen en aanbevelingen vanuit de wijk zelf: via bewoners en wijkwerkers die elke dag ervaren waar de huidige aanpak knelt en schuurt. Bevlogen mensen, die persoonlijke verhalen delen en hun blik richten op een toekomst waar iedereen gelijke kansen krijgt. In de wijk, op school, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

Een paar conclusies uit het eerste onderzoek zijn:
De grootste belemmering die bewoners ervaren is het wantrouwen naar instanties. Dit wantrouwen is bij bijna alle bewoners groot. Bij veel van hen komt dit voort uit negatieve ervaringen met instanties en voor een deel van horen zeggen dat instanties niet te vertrouwen zijn.

Een aantal basisvaardigheden die elke professional daarom zou moeten bezitten: vriendelijk zijn, een luisterend oor bieden en behulpzaam zijn. Tijd vrijmaken voor bewoners en open staan voor vragen. Tijd vrijmaken om een relatie op te bouwen en vertrouwen winnen zijn voorwaarden voor een succesvolle werkrelatie. Bij bepaalde bewoners, bijvoorbeeld mensen met een beperking of migratieachtergrond, vraagt dat vaak meer tijd en inzet van de professional.

Naast die stevige basisvaardigheden is het ook van belang dat je als professional je nek durft uit te steken en buiten de lijntjes durft te kleuren, zoals een van de professionals het noemt, en dat zowel het management van de organisatie als de financier daarin ook vertrouwen durven te hebben.

Lees het artikel en download de rapporten van de drie onderzoekers.