fbpx
Langere indicatieduur in de Wmo

Langere indicatieduur in de Wmo

Voor inwoners die vanwege ziekte of beperking langdurig of blijvend aangewezen zijn op maatschappelijke ondersteuning, vormt de jaarlijkse herindicatie een belasting. Zo ook voor de betrokken professionals. Een langere indicatieduur of een indicatie zonder einddatum...
Dit vinden jongeren belangrijk in jeugdhulp

Dit vinden jongeren belangrijk in jeugdhulp

Jongeren in jeugdhulp hebben een duidelijke visie op een goede ondersteuning. Ze vertellen het ook graag in overleggen, bijeenkomsten en consultaties. Helaas blijven hun adviezen nog te vaak in de la liggen. Het NJi heeft in samenwerking met Movisie, ExpEx en de...
Inspirerende initiatieven in de wijk

Inspirerende initiatieven in de wijk

Movisie bezocht vier lokale initiatieven en beschreef deze voor het meerjarige project Wij in de Wijk. Samen met Cinedoc maakte Movisie de afgelopen maanden korte videofilms over vier deze initiatieven, die anderen kunnen inspireren om te werken aan meer samenhang in...