fbpx

Sinds 2007 functioneert Regelhulp als wegwijzer naar zorginformatie, hulmiddelen en ondersteuning. Daarnaast biedt Regelhulp ook tips en advies over andere aspecten van het leven waar ziekte, beperkingen, zorg en ouderdom effect op hebben. Denk bijvoorbeeld aan werk, wonen, onderwijs en vervoer. Regelhulp is een website van de overheid voor ouderen en mensen met een ziekte of beperking en hun naasten, maar ook zorgprofessionals kunnen hier handige informatie vinden.

Om informatie daadwerkelijk toegankelijk te houden voor iedereen dekt Regelhulp veel onderwerpen, maar overweldigt de lezer niet met té veel informatie. Ook zijn de teksten simpel geschreven. Vaak voorkomende zorgtermen worden juist niet versimpeld, zodat ze overeenkomen met wat men van zorgprofessionals hoort of in andere bronnen leest. Die aansluiting is namelijk één van de hoofddoelen van Regelhulp.

Regelhulp is geen belangenbehartiger, maar probeert wel aan te sluiten bij het perspectief van mensen die een ziekte of beperking hebben en hun naasten. Daarom verwijst de site naar door organisaties die wél belangen behartigen. Mensen die zorghulp nodig hebben weten namelijk vaak niet waar ze moeten beginnen in hun zoektocht. Regelhulp zet men op het juiste pad.

Bij specifieke vragen is er Het Juiste Loket, een informatie- en advieslijn gefinancierd door het ministerie van VWS en uitgevoerd door Per Saldo (vereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget). Het Juiste Loket is er ook voor professionals wiens cliënten of patiënten in zo’n complexe categorie vallen. Naast Het Juiste Loket werkt Regelhulp vaak samen met andere informatiebronnen en organisaties. Er zijn heel veel zorggerelateerde websites en Regelhulp streeft naar samenhang door naar elkaar verwijzen en te zorgen dat de informatie overeenkomt.

 Lees hier het artikel in Movisie over de Regelhulp.