fbpx

Voor inwoners die vanwege ziekte of beperking langdurig of blijvend aangewezen zijn op maatschappelijke ondersteuning, vormt de jaarlijkse herindicatie een belasting. Zo ook voor de betrokken professionals.

Een langere indicatieduur of een indicatie zonder einddatum is op basis van de Wmo 2015 gewoon mogelijk. In de Tweede kamer is eerder een motie aangenomen die een langere indicatieduur voorstaat, met momenten waarin geëvalueerd wordt of de geleverde ondersteuning nog passend is. Toch is dit nog geen dagelijkse praktijk in veel gemeenten. Maar wel in bijvoorbeeld gemeente Stichtse Vecht en gemeente Veenendaal.

Zij vertelden tijdens een webinar over hun praktijk, de gemaakte afspraken en werkwijze, en bieden zo handvatten aan andere gemeenten die hiermee aan de slag willen.