Toegang tot PGB

Toegang tot PGB

Het is vanzelfsprekend dat gemeenten in de toegang hun inwoners op de juiste manier informeren over (de mogelijkheid tot) een persoonsgebonden budget (pgb). Toch gebeurt dit nog niet altijd. Samen met Per Saldo, de landelijke belangenvereniging van mensen met een...
Het roer om: Van KLM naar Wmo

Het roer om: Van KLM naar Wmo

Na bijna 29 jaar in dienst van de KLM heeft Inge Brouwer het roer volledig omgegooid. Ze wilde wat anders en deze coronatijd heeft dat versneld. Sinds september 2021 volgt zij bij de WWZ Academie het Jaarprogramma Sociaal Domein Compleet. Bij de KLM heeft ze al heel...
Langdurig beschikken in de jeugdwet

Langdurig beschikken in de jeugdwet

Jeugdigen en gezinnen met een langdurige zorgvraag kunnen ook in de Jeugdwet een langdurige beschikking krijgen. Dat schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis in een brief aan de wethouders Jeugd van alle gemeenten. Hij doet een dringend verzoek aan de wethouders om...
Begeleiding en dagbesteding GGZ

Begeleiding en dagbesteding GGZ

Vanaf 1 januari 2022 verandert de bekostiging van de GGZ in de Zorgverzekeringswet. Met de introductie van het Zorg Prestatie Model (ZPM) komt de huidige DBC-systematiek (Diagnose Behandel Combinatie) te vervallen. De VNG krijgt signalen van gemeenten dat zij worden...