fbpx

Vanaf 1 januari 2022 verandert de bekostiging van de GGZ in de Zorgverzekeringswet. Met de introductie van het Zorg Prestatie Model (ZPM) komt de huidige DBC-systematiek (Diagnose Behandel Combinatie) te vervallen.

De VNG krijgt signalen van gemeenten dat zij worden benaderd door GGZ aanbieders die aangeven dat een deel van de zorg die inwoners ontvangen niet meer wordt vergoed onder het nieuwe ZPM. Het gaat om ambulante begeleiding en dagbesteding die onder de DBC wel wordt vergoed als onderdeel van de behandeling. Aanbieders vragen gemeenten om per januari 2022 de kosten van deze begeleiding/dagbesteding te betalen. Gemeenten zijn hier niet op voorbereid.

Dit signaal is aangekaart bij Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse GGZ en VWS en hen is verzocht dit op te lossen. Zorg die eventueel niet meer wordt vergoed vanuit de Zvw landt immers niet automatisch in de Wmo. Er is hierbij uitdrukkelijk ook aandacht gevraagd voor de mogelijke gevolgen voor inwoners die nu deze zorg ontvangen.

Lees hier wat de gevolgen zijn.