fbpx

Het is vanzelfsprekend dat gemeenten in de toegang hun inwoners op de juiste manier informeren over (de mogelijkheid tot) een persoonsgebonden budget (pgb). Toch gebeurt dit nog niet altijd.
Samen met Per Saldo, de landelijke belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) maakte Movie daarom een overzicht over de waarde van het pgb en de communicatie met inwoners over het pgb. Het biedt informatie, praktische tips en doorverwijzingen voor gemeenten.

Eigen regie
De waarde van het pgb ligt vooral in het zelf regie kunnen voeren over het eigen leven. Naast enkel de reden om hiervoor te kiezen, blijkt ook dat eenmaal gekozen het daadwerkelijk zo is en grotendeels voldoet aan hun verwachtingen.

Meedenken
Wanneer het gaat over verbeterpunten in de uitvoering van het pgb, komt uit het onderzoek bijvoorbeeld naar voren dat er behoefte is aan een kundige (onafhankelijke) adviseur. Iemand ‘die meedenkt over de hulpvraag en passende zorg voorafgaand aan de keuze voor een pgb of zorg in natura’. In de gemeente Noordwijk gebeurt dit al. Voor de invulling hiervan werken zij samen met Per Saldo.

Positief bewuste keuze
Idealiter kiezen inwoners positief en bewust voor een pgb; het gaat dan een bewuste keuze voor flexibiliteit waarin de vraag van de inwoner centraal staat, en niet het aanbod. Helaas is hier niet altijd sprake van. In veel situaties wordt er noodgedwongen voor een pgb gekozen. Er is dan geen passende zorg, er zijn veel wachtlijsten of de zorg is niet gecontracteerd. Dan rest een pgb, niet omdat je dat zelf wil. Bewust gaat erover dat je weet waarvoor je kiest. Veel budgethouders hebben geen idee, je staat met de rug tegen de muur. De keuze is: een pgb of een jaar op een wachtlijst. Nou, dan zou ik het ook wel weten. Je komt vervolgens in aanraking met een pgb, maar je weet amper wat het is en hoe het werkt. In de toegang zou afgetast moeten worden: hoe is iemand tot een pgb gekomen? Wat is de juiste route? Is het op basis van jouw eigen beslissing?

https://www.movisie.nl/artikel/toegang-tot-pgb-informatie-praktische-tips-gemeenten?utm_campaign=MovisieMail&utm_content=13012022&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email