Handreiking Sporthulpmiddelen

Handreiking Sporthulpmiddelen

Meedoen met sport en buiten actief zijn gun je iedereen. Voor mensen met een lichamelijke beperking is dit niet zo vanzelfsprekend. Soms hebben zij bijvoorbeeld een sporthulpmiddel nodig bij de uitvoering van hun sport, zoals een sportrolstoel of een sportprothese. In...
Positieve gezondheid gaat over veerkracht

Positieve gezondheid gaat over veerkracht

Machteld Huber -voormalig huisarts- besteedde de afgelopen 30 jaar aan de vraag wat gezondheid nou eigenlijk echt is. Want de definitie van de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) impliceert volgens haar dat gezond zijn een onbereikbare toestand is. Uit haar zoektocht...
Openstelling Wlz voor ggz-cliënten per 1 januari 2021

Openstelling Wlz voor ggz-cliënten per 1 januari 2021

Per 1 januari wijzigt de Wet langdurige zorg (Wlz): mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij, kunnen vanaf dat moment ook toegang krijgen tot de Wlz. Voor wie geldt dit? Deze personen...
Het Grote BureaucratieVakantieBoek 2020

Het Grote BureaucratieVakantieBoek 2020

“Ja maar meneer ik doe ook maar mijn werk” is bedacht door Jac.Splinter omdat hij regelmatig bij zijn eigen projecten tegen nogal wat bureaucratie aanliep, maar ook vooral omdat hij in augustus 2019 een “akkefietje” had als mantelzorger met een...