fbpx

Meedoen met sport en buiten actief zijn gun je iedereen. Voor mensen met een lichamelijke beperking is dit niet zo vanzelfsprekend. Soms hebben zij bijvoorbeeld een sporthulpmiddel nodig bij de uitvoering van hun sport, zoals een sportrolstoel of een sportprothese. In de praktijk is dit een uitdaging: door gebrek aan kennis en ingewikkelde regels. Om ervoor te zorgen dat méér mensen het sporthulpmiddel krijgen dat zij nodig hebben, is er nu een Handreiking Sporthulpmiddelen beschikbaar.

Wat zijn sporthulpmiddelen?
Sporthulpmiddelen maken het mogelijk voor mensen met een (fysieke) beperking om aan sport- en beweegactiviteiten mee te doen. Voorbeelden zijn: protheses voor bijvoorbeeld arm of been, losse materialen zoals een sportrolstoel, handbike, of zelf schietende hockeystick. Maar denk ook aan een aangepast zadel voor paardensport en hulpmiddelen voor een visuele of auditieve beperking. Wat iemand in de praktijk nodig heeft, hangt helemaal af van iemands beperking én van de gewenste sport. Een tennisrolstoel is bijvoorbeeld compleet anders dan een rugbyrolstoel.

Waarom is een sporthulpmiddel zo belangrijk?
Wat we wel weten: mensen met een beperking voldoen minder vaak aan de beweegrichtlijnen. Hier vind je de beweegrichtlijnen voor een fysieke beperking en een verstandelijke beperking. Gemiddeld 51% van de Nederlanders voldoet aan de beweegrichtlijn. Maar bij mensen met een beperking ligt dat percentage tussen de 9% en de 27% (in de Handreiking vind je gedetailleerde cijfers per groep).

Er is veel onderzoek gedaan naar de belemmeringen die deze sporters ervaren. Bekende belemmeringen zijn bijvoorbeeld gebrek aan energie, pijn, hogere kosten voor vervoer en beperkte sportmogelijkheden met goede begeleiding. Ook worden de kosten voor en beschikbaarheid van sporthulpmiddelen als drempel ervaren, met name door mensen met een amputatie, hersenletsel en dwarslaesie. De beschikbaarheid van sporthulpmiddelen is dus één van de redenen waarom sportparticipatie onder mensen met een beperking achterblijft.