fbpx

Machteld Huber -voormalig huisarts- besteedde de afgelopen 30 jaar aan de vraag wat gezondheid nou eigenlijk echt is. Want de definitie van de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) impliceert volgens haar dat gezond zijn een onbereikbare toestand is. Uit haar zoektocht ontstond een andere omschrijving van gezondheid: Positieve Gezondheid. Deze benadering reikt veel verder dan alleen het medische aspect. En daarmee hoopt Machteld het systeem te veranderen.

Volgens Machteld gaan ziek zijn, herstellen en gezondheid niet alleen over het medische stuk. “Het gaat eigenlijk over de veerkracht om met zo’n situatie om te gaan en weer sterker te worden” stelt ze. Doordat we gezondheid voornamelijk medisch bekijken denken we veel te smal.

Die omschrijving van “positieve gezondheid” luidt als volgt: “Gezondheid is het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.” Deze brede benadering gaat dus over het hele leven.

Machteld heeft een “web van gezondheid” ontwikkeld. Hierin wordt aan de hand van zes onderdelen: lichamelijk welbevinden, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren door mensen zelf ingevuld wat men graag wil veranderen en wat men belangrijk vind.

De gedachte en werkwijze die bij deze visie horen wordt in Nederland en in het buitenland steeds bekender. Limburg wil de eerste positief gezonde provincie worden. Lees hier het artikel.