Wat zijn we zelfredzaam geworden in deze coronacrisis!

Wat zijn we zelfredzaam geworden in deze coronacrisis!

De wetgeving in het sociale domein gaat over zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Bij het keukentafelgesprek hebben consulenten de opdracht om eerst te kijken naar de eigen kracht van iemand, daarna naar de mogelijkheden van het sociale netwerk, dan naar...
Coronamaatregelen

Coronamaatregelen

Het coronavirus houdt Nederland in zijn greep. Ontwikkelingen en maatregelen volgen elkaar snel op. De coronacrisis raakt ook het sociaal domein en dus ook mensen in een kwetsbare positie. In dit dossier verzamelt Movisie informatie over het coronavirus en de gevolgen...
Wettelijke begrenzing Jeugdhulp niet zinvol

Wettelijke begrenzing Jeugdhulp niet zinvol

Het is niet zinvol om de jeugdhulpplicht of de toegang tot jeugdhulp wettelijk te begrenzen. Transformatie en daarmee zo slim mogelijk inzetten van schaarse middelen is het beste antwoord op vragen over de reikwijdte van de jeugdhulpplicht. Wel moet er een breed...