fbpx

Het is niet zinvol om de jeugdhulpplicht of de toegang tot jeugdhulp wettelijk te begrenzen. Transformatie en daarmee zo slim mogelijk inzetten van schaarse middelen is het beste antwoord op vragen over de reikwijdte van de jeugdhulpplicht. Wel moet er een breed maatschappelijk debat worden gevoerd over wat het ‘normale leven is’ en wanneer professionele hulp moet worden ingeschakeld.

Dit adviseert het VNG Expertiseteam Reikwijdte Jeugdhulpplicht in het in maart 2020 verschenen eindrapport ‘De kracht van wijd reiken

Dit team kreeg vorig jaar september de opdracht de reikwijdte van de jeugdhulpplicht te doordenken en te onderzoeken of en welke wettelijke afbakening nodig is. Veel gemeenten smachten naar duidelijkheid over die reikwijdte en worstelen met de afbakening van de jeugdhulp. Die zijn nu mogelijk teleurgesteld, want een kant-en-klaar voorstel over welke vormen van jeugdhulp gemeenten wel en niet zouden moeten vergoeden, wordt in het advies niet gedaan.

Lees hier meer over de wettelijke begrenzing van de Jeugdhulp.