fbpx

Ingewikkelde aanbestedingsprocedures in de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn binnenkort mogelijk verleden tijd. De ministerraad is onlangs akkoord gegaan met het wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om aanbestedingsprocedures eenvoudiger in te richten. Dit meldt Rijksoverheid. 

Op dit moment voeren de gemeenten de Jeugdwet en Wmo uit door het sluiten van contracten met aanbieders van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten moeten in de aanbestedingsprocedures van deze contracten nu nog kiezen voor de aanbieder met de ‘economisch meest voordelige inschrijving’. In de praktijk betekent dit dat gemeenten offertes moeten opvragen en beoordelen.

Zonder offertefase
Met dit wetsvoorstel wordt die ‘economisch meest voordelige inschrijving’ geschrapt. Dit maakt aanbestedingsprocedures zonder offertefase mogelijk. Ook in deze eenvoudigere aanbestedingsprocedures moet iedere goede aanbieder een eerlijke kans op een contract met de gemeente krijgen. Het ministerie van Volksgezondheid maakt een handreiking om gemeenten te helpen bij de vormgeving van de eenvoudigere procedures.

Zorgvuldige inkoop
Het wetsvoorstel maakt het ook mogelijk om regels op te stellen waar gemeenten rekening mee moeten houden bij het bepalen van een reële prijs voor de in te kopen jeugdzorg. Voor de inkoop van de Wmo bestaan deze regels al. Na de inwerkingtreding van de wet kunnen er regels worden opgesteld die leiden tot een zorgvuldige inkoop van jeugdzorg en Wmo en daarmee de continuïteit daarvan. Lees hier meer over de aanbestedingsprocedures