fbpx

Minister De Jonge stuurt een brief met de stand van zaken bij het actieplan hulpmiddelen. Doel van het actieplan is de verstrekking en reparatie van hulpmiddelen te verbeteren. Hulpmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel, helpen mensen met een beperking optimaal te functioneren in de maatschappij.

Begin 2020 is samen met alle betrokken partijen, waaronder hulpmiddelengebruikers, cliënten- en patiëntenorganisaties, hulpmiddelenleveranciers, zorgprofessionals, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren, een landelijk normenkader en actieplan opgesteld. De VNG is gevraagd om het project te leiden zodat het normenkader ook daadwerkelijk door alle betrokken partijen wordt toegepast. .

De ambitie was – en is nog steeds – om binnen een jaar tijd voor de cliënt merkbare verbeteringen in de hulpmiddelenverstrekking te realiseren. Ondanks de voortgang en de bereikte (tussen)resultaten, tekent de situatie zich af dat met het actieplan niet alle gewenste resultaten binnen één jaar tijd kunnen worden gerealiseerd. Er zijn hardnekkige knelpunten, met name in complexe domeinoverstijgende situaties, die vragen om een langere adem.

Een aantal resultaten zijn al bereikt zoals:
– een nieuw verhuisconvenant
– een convenant maatwerkprocedure
– criteria voor “complexe aanvraag”
– format funktioneel advies
– beschrijving van taken en verantwoordelijkheden casemanager
– verkenning naar mogelijkheden van een hulpmiddelen paspoort
– er komt een vernieuwing van de handreiking hulpmiddeleninkoop.

10 juni organiseert de VNG hierover een (gratis) digitaal congres.

Lees hier meer over de kamerbrief met de stand van zaken over het actieplan hulpmiddelen.