fbpx

Begeleiding op grond van de Jeugdwet stopt bij 18 jaar. Het is niet mogelijk om dit als verlengde jeugdhulp in te zetten. Vaak kan de begeleiding worden voortgezet op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De overgang van Jeugdwet naar Wmo is vaak lastiger dan alleen het doorgeven van het dossier aan de Wmo-collega. Personeelstekorten en wachtlijsten bij zorgverleners maken de puzzel nog complexer. Het is dus belangrijk dat alle belanghebbenden op tijd een goed toekomstplan opstellen om onderbrekingen in noodzakelijke zorg te voorkomen.

Wout Mentink, vakredacteur Jeugd en Wmo van Schulinck schrijft in dit artikel waarom begeleiding niet als verlengde Jeugdhulp kan worden ingezet. Hij geeft een aantal praktische tips voor gemeenten om een overgang naar volwassenheid zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein.