Openstelling Wlz voor ggz-cliënten per 1 januari 2021

Openstelling Wlz voor ggz-cliënten per 1 januari 2021

Per 1 januari wijzigt de Wet langdurige zorg (Wlz): mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij, kunnen vanaf dat moment ook toegang krijgen tot de Wlz. Voor wie geldt dit? Deze personen...
Van Wmo naar Wlz: Wijziging in verstrekking hulpmiddelen

Van Wmo naar Wlz: Wijziging in verstrekking hulpmiddelen

Vanaf 1 januari 2020 wijzigt er iets in de hulpmiddelenverstrekking: bewoners van Wlz-instellingen met en zonder behandeling krijgen hun (nieuwe) mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen niet meer uit de Wmo maar uit de Wlz. Dat heeft ook gevolgen voor...
Deel GGZ Jeugd toch ook naar de Wlz?

Deel GGZ Jeugd toch ook naar de Wlz?

In juni is het wetsvoorstel geaccepteerd dat de Wet Langdurige Zorg (Wlz) ook toegankelijk wordt voor mensen met psychische problemen die langdurig 24 uurs toezicht of zorg in de nabijheid nodig hebben. Dit gaat in op 1 januari 2021.Aanvankelijk zijn jongeren hierbij...
Overheveling mobiliteitshulpmiddelen van Wmo naar Wlz

Overheveling mobiliteitshulpmiddelen van Wmo naar Wlz

Woont iemand in de Wlz instelling dan zijn er een aantal mobiliteitshulpmiddelen die toch nog onder de Wmo vallen. Dit gaat per 1 januari 2020 veranderen.Welke mobiliteitshulpmiddelen worden vanuit de Wlz verstrekt?Op dit moment biedt de Wlz alleen rolstoelen voor...