fbpx

In juni is het wetsvoorstel geaccepteerd dat de Wet Langdurige Zorg (Wlz) ook toegankelijk wordt voor mensen met psychische problemen die langdurig 24 uurs toezicht of zorg in de nabijheid nodig hebben. Dit gaat in op 1 januari 2021.

Aanvankelijk zijn jongeren hierbij uitgezonderd. Door het indienen van een motie wordt er nu nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om jongeren ook toegang te geven tot de Wlz. Indien uit dit onderzoek geen grote bezwaren komen dan wordt het per 1 januari 2023 mogelijk dat ook een deel van de jongeren met GGZ problematiek gebruik kunnen maken van de Wlz.

https://mindplatform.nl/nieuws/wlz-straks-ook-toegankelijk-voor-jeugd-met-psychische-problemen