Geldzaken

Geldzaken

Geld is voor iedereen een belangrijk onderwerp. Maar wat als je door een ziekte, aandoening, beperking of handicap veel minder inkomen hebt als voorheen. En wat te doen bij meerkosten die je maakt ten gevolge van je ziekte. Er zijn diverse regelingen zoals de...
Hoe kom ik aan een hulphond?

Hoe kom ik aan een hulphond?

Valt een hulphond nu onder de Zorgverzekeringswet of onder de Wmo of de Jeugdwet? Of moet je hiervoor een beroep doen op een particulier fonds? Zorgverzekeraars vergoeden honden voor mensen met lichamelijke beperkingen (ADL-hond), signaalhonden en...
Onkosten vergoeding Sociaal Netwerk

Onkosten vergoeding Sociaal Netwerk

Per 1 mei 2019 kan de SVB een symbolisch bedrag per maand of een tegemoetkoming voor onkosten uitbetalen aan personen die hulp vanuit het sociaal netwerk verlenen aan een pgb-houder.Beleidsvrijheid gemeentenGemeenten kunnen zelf beslissen of ze de vergoedingsregeling...