Verbeterde Meldcode Veilig Thuis

Verbeterde Meldcode Veilig Thuis

In de afgelopen jaren is de aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling sterk toegenomen. Het besef is gegroeid dat geweld in huiselijke kring een maatschappelijk vraagstuk is dat alleen opgelost kan worden als signalen onderkend worden én als adequate...