fbpx

Nieuwe geïntegreerde Modelverordening Sociaal Domein

Er is een groeiende behoefte aan integrale dienstverlening aan de burger. Dat is in het Sociaal Domein best lastig vanwege de drie verschillende wetten, de Wmo, de jeugdwet en de participatiewet. Op verzoek van gemeenten heeft de VNG onderzocht of het mogelijk en wenselijk is om te komen tot een geïntegreerde modelverordening. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden en de conclusie is dat een geïntegreerde modelverordening meerwaarde heeft met name in de uitdrukkelijke erkenning om zo integraal mogelijk te werken bij de toegang, het waar mogelijk uniformeren van vergelijkbare regels en waar mogelijk stellen van overstijgende regels.

Voor een echt geïntegreerde dienstverlening en het uitvoeren van een gezin, een plan staat de praktijk waarin de verschillende probleemgebieden in een verschillende wet is geregeld. Het uitwisselen van gegevens is daardoor niet goed mogelijk.

De VNG geeft aan dat hierdoor een beperkte mogelijkheden tot integratie. De ondertitel van de nieuwe geïntegreerde modelverordening is dan ook “Proeve van een integrale verordening voor het Sociaal Domein”. De VNG geeft aan deze geïntegreerde modelverordening pas weer te gaan aanpassen op het moment dat de wetgeving meer mogelijkheden biedt voor integrale dienstverlening.

De nieuwe modelverordening is te vinden op de onderstaande site van de VNG. Ook zijn de bestaande modelverordeningen Jeugdhulp en maatschappelijke participatie op een aantal punten herzien.

https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/brieven/model-verordening-sociaal-domein-en-herziening-model-verordeningen-jeugdhulp-en-wmo-2015