Nieuwe Bezems maken het verschil in zorg en welzijn

Nieuwe Bezems maken het verschil in zorg en welzijn

De WWZ Academie biedt niet zomaar Wmo consulent opleidingen, dat doen we met een visie. In 2015 veranderde er veel in het veld van zorg en welzijn, het sociale domein. De Wmo 2007 werd de Wmo 2015 met de toevoeging van begeleiding en kortdurend verblijf. De Wet...
Sociaal Domein op koers?

Sociaal Domein op koers?

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft een onderzoek uitgevoerd en een rapport geschreven waarin is teruggekeken op de decentralisaties van de Wmo, de Jeugdwet en de participatiewet. De kernvraag is: heeft de decentralisatie gebracht wat ervan gehoopt werd en zijn...
Veilig rolstoelvervoer

Veilig rolstoelvervoer

Per 1 juli 2020 gaat er een herziene code VVR (Veilig Rolstoelinzittenden) in.Het uitgangspunt hierin is dat rolstoelgebruikers zoveel als mogelijk op een vaste zitplaats worden vervoerd, de meest veilige plek. Als dat niet mogelijk is, mag men alleen nog worden...
Verbeteringen samenwerking jeugdstelsel

Verbeteringen samenwerking jeugdstelsel

De ministers De Jonge en Dekker stuurden op 20 maart 2020 een brief met voorstellen om de organisatie van de jeugdzorg te verbeteren. Betere Regionale samenwerking is nodig om de kwaliteit en continuïteit van de zorg aan kinderen met complexe problemen en...