fbpx

De WWZ Academie biedt niet zomaar Wmo consulent opleidingen, dat doen we met een visie. In 2015 veranderde er veel in het veld van zorg en welzijn, het sociale domein. De Wmo 2007 werd de Wmo 2015 met de toevoeging van begeleiding en kortdurend verblijf. De Wet Jeugdzorg werd de nieuwe Jeugdwet en de verantwoordelijkheid ging van provincies en stadsregio’s naar gemeenten. De Participatiewet verving de wetgeving over werk en bijstand en een deel van de Wajong werd overgeheveld naar de gemeenten. Dit betekende een flinke verschuiving in het hele veld van zorg en welzijn. De hele historie hiervan met haar eigen ervaringen en die van zorgvragers en mantelzorgers heeft onze directeur Anne Vrieze beschreven in haar eerste boek Gezond Verstand in het Sociale Domein waaruit ons maatschappelijk initiatief, de beweging van Nieuwe Bezems, is ontstaan.

Want de rode draad in de historie van het sociale domein is dat er in 25 jaar vooral systeemwijzigingen hebben plaatsgevonden, maar dat er weinig is veranderd voor zorgvragers en mantelzorgers. Zij zijn nog steeds zoekende in het woud aan voorzieningen. Waar zij juist behoefte aan hebben is één loket voor al hun vragen. De verandering van wetgeving was daar iedere keer ook op gericht, maar steeds weer sneuvelde dat echte ene loket door verschillende belangen van organisaties waardoor we maar niet de stap maken van systeemdenken naar mensdenken.

Veel werkers in het sociale domein lopen hier tegenaan. Zij hebben voor hun opleiding en hun beroep gekozen om het verschil te maken. Om mensen met welke beperking dan ook te ondersteunen om gelukkig en zelfstandig te kunnen leven. Zij zien met name de lokale regelgeving als beperkend voor hun werk. Maar wist je dat de landelijke wetgeving ruim genoeg is om je creativiteit in te zetten om mensen goed te kunnen helpen? Het zijn de gemeenten en de zorgverzekeraars die alles hebben dicht geregeld. Wist je dat je met jouw teamleider en jouw beleidsadviseur in gesprek kunt gaan als de verordening en de beleidsregels belemmerend zijn om je werk goed te kunnen doen? Want de verordening is vastgesteld door jouw gemeenteraad en de beleidsregels door jouw college van Burgemeester en Wethouders. Dus jouw gemeente kan die zelf veranderen!

Nieuwe Bezems zijn mensen die het verschil maken en zich weinig aantrekken van de regels. Die eerst kijken naar wat iemand nodig heeft en vervolgens dwars door alle schotten en regels heen gaan om te zorgen dat mensen gelukkig worden. Dat kan een Wmo consulent zijn, maar het zijn ook individuele zorgverleners die uit het systeem zijn gestapt en hun eigen stichting hebben opgericht om het beter te doen. Zoals de winnaars van de Gouden Bezems 2021 Maria Wijnmaalen van het Uitwijkteam in Rotterdam en Jolanda van Adrichem van de Stichting Weet hoe je Leeft in Almere. Dit jaar zijn er weer 34 mensen en organisaties genomineerd voor de Gouden Bezems 2022. De jury is nu bezig met de beoordeling van de nominaties. Uit de longlist van 34 kiest de jury er 6 voor de shortlist waarmee zij in juni in gesprek gaat. We houden jullie op de hoogte!