fbpx

Per 1 juli 2020 gaat er een herziene code VVR (Veilig Rolstoelinzittenden) in.Het uitgangspunt hierin is dat rolstoelgebruikers zoveel als mogelijk op een vaste zitplaats worden vervoerd, de meest veilige plek. Als dat niet mogelijk is, mag men alleen nog worden vervoerd in rolstoelen die voldoen aan de richtlijn ISO 7176-19 (o.a. te herkennen aan het haaksymbool op de rolstoel).

Wat betekent invoering van de nieuwe code in de praktijk?
De invoering van de nieuwe code heeft naar verwachting voor de grootste groep geen consequenties. Er zijn al geruime tijd rolstoelen op de markt die geschikt zijn voor veilig vervoer. Deze voldoen aan ISO 7176-19 en zijn herkenbaar aan de sticker met het haaksymbool.

De VNG adviseert gemeenten om afspraken te maken met leveranciers en vervoerders over wat er moet gebeuren als een rolstoel mogelijk niet voldoet aan de richtlijn. Als een oplossing met de bestaande rolstoel niet mogelijk blijkt, moet gekozen worden voor vervanging met een rolstoel die wel voldoet aan de richtlijn of voor het aanbieden van individueel vervoer.

De extra kosten komen voor rekening van de gemeente. De verwachting is dat de kosten beperkt zullen zijn omdat het maar om enkele rolstoelgebruikers gaat.

Lees hier meer over de herziene code VVR per 1 juli 2020.

De rijdende rechter heeft in het programma van 18 maart 2020 ook aandacht besteed aan deze verandering van deze regelgeving en de vervoerder en cliënten die nog met vragen zitten.