fbpx
Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Voor het eerst is er op grote schaal onderzoek gedaan naar de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Zo’n 1200 ouders en 1500 kinderen in circa 100 gemeenten deden hier aan mee. Anderhalf jaar lang is er gemeten welke problemen er spelen in de gezinnen die...
Verbeterde Meldcode Veilig Thuis

Verbeterde Meldcode Veilig Thuis

In de afgelopen jaren is de aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling sterk toegenomen. Het besef is gegroeid dat geweld in huiselijke kring een maatschappelijk vraagstuk is dat alleen opgelost kan worden als signalen onderkend worden én als adequate...
Huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Meer dan vijftig organisaties die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun kennis en expertise gebundeld in meer dan 25 factsheets die in deze Week tegen Kindermishandeling en voorafgaand aan de Dag voor het Uitbannen van...