Goede praktijkvoorbeelden laten zien dat het mogelijk is om de veiligheid in gezinnen te herstellen als alle partijen binnen een gemeente samenwerken. Dat blijkt uit onderzoek van 4 inspectiediensten die samenwerken in het Toezicht Sociaal Domein (TSD).

TSD keek vanaf 2018 ruim 2 jaar naar de hulpverlening aan gezinnen waar sprake was van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het TSD-onderzoek laat zien dat de veiligheidsrisico’s uit beeld kunnen raken na overdracht van het gezin door Veilig Thuis aan het lokale netwerk.

Aanbevelingen

TSD roept gemeenten op om het voortouw te nemen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook is het belangrijk dat hulpverleners een gezamenlijk beeld hebben van de minimaal vereiste veiligheid binnen een gezin en ervoor zorgen dat de focus op herstel van de veiligheid niet verloren gaat. Daarnaast roept TSD wethouders, beleidsmedewerkers en de lokale netwerkwerkpartners op om de kwaliteit van de hulp in het eigen lokale netwerk te onderzoeken en samen te werken in het belang van de veiligheid in gezinnen. Lees het artikel met de oproep hier.