Uitstel veranderingen in de Wmo

Uitstel veranderingen in de Wmo

Hervormingen beschermd wonen per 2025 De invoering van het woonplaatsbeginsel en het nieuwe verdeelmodel voor beschermd wonen zijn wederom uitgesteld. Het is inmiddels de vierde keer dat het woonplaatbeginsel en het daarmee samenhangende verdeelmodel worden...
Invoering passende eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp

Invoering passende eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp

Om de houdbaarheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te verbeteren, voert het kabinet een aantal aanpassingen door in het stelsel. De belangrijkste aanpassing is de invoering van een passende eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp per 1 januari 2025...
Voorstel wetswijziging eigen bijdrage Wmo

Voorstel wetswijziging eigen bijdrage Wmo

De komende maanden gaat er een wetswijzing Wmo in consultatie. Deze maakt het mogelijk dat per 2025 een vorm van inkomensafhankelijke eigen bijdrage gevraagd kan worden voor de hulp bij het huishouden. De VNG vindt het een goede zaak dat het abonnementstarief nu wordt...
Financiële kracht in de Wmo

Financiële kracht in de Wmo

Het uitgangsprincipe van de Wmo 2015 is de zogenoemde eigen kracht. De eigen kracht moet onderzocht worden. En als die er is dan hoeft een gemeente op dat punt niet te compenseren, omdat dat niet nodig is. “Onder eigen kracht wordt verstaan dat wat binnen het vermogen...